billede_af_mennesker_siddende_i_samtale_ved_borde

Om dette arrangement

Tid
16:30 - 19:00
Pris
00 Kr
Bibliotek
Target
For alle
Foredrag & debat

KulturForum #7-2023: Tema: Kulturens betydning for borgerne

21.03.23
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget indbyder igen til KulturForum for interesserede borgere, kunstnere, erhvervs- og foreningsfolk, kulturfrivillige og kulturinstitutioner. KulturForum er platform for viden og debat om kulturen i Ikast-Brande Kommune. Det er 7. gang siden Kultur- og Bibliotekspolitikken blev godkendt af Byrådet i 2017. Sted: Ikast Bibliotek, Samlingssalen, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Program:

Kl. 16.30 Velkomst

Deltagerne ankommer og har mulighed for at få en kop kaffe og en snack (frugt/nødder/chokolade)

Kl. 16.40 Bydes velkommen

Velkommen ved Annette Mosegaard, udvalgsformand for Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget.

’Derfor er vi samlet i dag’

Introduktion til eftermiddagens program og dagens moderator ved Line Bjerregaard Jessen, Seismonaut.

’Status og inspiration’

Kl. 16.50 Inspirationsoplæg

’Kulturens betydning for borgere og samfund’ ved Line Bjerregaard Jessen

Kl. 17.05 Hvad betyder kulturen for Ikast-Brande?

Sæt ord på og kom med eksempler. Præsenter postkortet for din sidemand

Postkort med betydsningskomas

Kl. 17.15 Status på kultur- og bibliotekspolitikken i Ikast-Brande

’Kort rids af den gældende kultur- og bibliotekspolitik og det forløb, som KulturForum har været igennem’ ved Martin Lundsgaard-Leth, kultur- og biblioteksleder

Kl. 17.25 Nedslag i udvalgte projekter

Line interviewer to udvalgte projekter: Hvordan er I med til at indfri ambitionere i kultur- og bibliotekspolitikken?

● Museum Midtjylland ved direktør Kristine Holm-Jensen

Skal til at arbejde på en ny måde - bl.a. udkørende til skoler.

● Int. Street Art Festival ved repræsentant fra Lions Brande

Kunstfestival i det åbne rum.

Spørgsmål til de to oplæg ved Seismonaut.

Kl. 17.45 Kort pause

Kl. 17.55 Workshop og inddragelse

● Hvilke nye emner skal en evt. ny kultur- og bibliotekspolitik adressere?

○ Er der noget, som der skal skrues op for?

○ Er der noget, der skal skrues ned for?

○ Er der noget som mangler?

Handout med spørgsmål og de 7 indsatsområder i den gældende politik.

Tovholder i hver gruppe.

Kl. 18.25 Opsamling fra workshoppen i plenum. Line modererer.

Kl. 18.35 Afrunding ved Rasmus Byskov-Nielsen, vicekommunaldirektør.

Tak for jeres deltagelse og input til arbejdet med kulturen i Ikast-Brande.

Kl. 18.40 Sandwichs

Kl. 19.00 Arrangementet slutter.