Sådan bruger du Ikast-Brande Bibliotek

Reglement for Ikast-Brande Bibliotek

Alle kan benytte biblioteket. Det er gratis.

For at kunne låne skal du være indmeldt som låner. Sundhedskortet fungerer som lånerkort fra og med det 18. år.
Børn under 18 år kan få et børnelånerkort. Vi skal se sundhedskort og en skriftlig tilladelse fra forældrene hvis barnet er under 18 år.
Sundhedskort/lånerkort er et personligt dokument, og kun kortets ejer må bruge det. Du skal medbringe og vise lånerkortet hver gang du låner.

Du er ansvarlig for alt materiale, der er lånt på dit lånerkort. Hvis du mister dit lånerkort, skal du straks give biblioteket besked. Biblioteket spærrer kortet for at forebygge misbrug. Indtil du har meldt kortet savnet på biblioteket, hæfter du for alle lån der foretages på kortet.

Personalet vejleder i brugen af biblioteket og hjælper med at finde materialer og oplysninger, reservere materialer og skaffe materialer fra andre biblioteker.

Du kan betjene dig selv ved de opstillede automater og pc'er og på bibliotekets hjemmeside. Hertil kræves en pinkode, som biblioteket opretter til dig.

Udlånstiden er 30 dage. For enkelte materialer og lånergrupper kan biblioteket fastsætte andre udlånstider.
Udlånt materiale kan reserveres.
Lån kan fornyes op til 3 gange den oprindelige lånetid, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere.

Ved udlån udsteder biblioteket en kvittering.
Ved aflevering af materialer kan du bede om en kvittering.
Aflevering andre steder end ved de dertil indrettede betjeningssteder sker på lånerens eget ansvar.

Hvis du overskrider udlånstiden, skal du betale et gebyr efter takster fastsat af Ikast-Brande Kommune. Det er dit eget ansvar, at lånetiden overholdes. Biblioteket kan - som en service for brugerne - udsende påmindelser og hjemkaldelser pr. e-mail.
Påmindelser 3 dage før lånetidens udløb sendes på e-mail.
Besked om reservationer til afhentning sendes på sms og e-mail.

Hvis du beskadiger eller mister lånte materialer, skal du erstatte dem efter bibliotekets takster. Disse takster kan for visse typer materialer være betydeligt højere end butiksprisen.

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover, mister du automatisk retten til at låne materialer på biblioteket, indtil hele det skyldige beløb er betalt.

På biblioteket skal du vise hensyn til bibliotekets øvrige brugere og følge personalets henstillinger. Undladelse heraf kan medføre bortvisning.

 

Betal mellemværende

Biblioteket anvender DIBS (Dansk Internet Betalingssystem) når du betaler online. Du kan betale med Dankort og VISA/Dankort.

Sådan betaler du online

1.  Log ind med dit lånernummer(CPR) og din 4-cifrede pinkode.
2. Vælg Min konto og klik på Lån, reserveringer og mellemværende og derefter Mellemværende.
3. Markér de mellemværender du ønsker at betale, og klik på Betal valgte. Alternativt kan du klikke på Betal alle.
4. Der åbnes et vindue, hvor du skal indtaste dit Dankorts kortnummer, udløbsmåned, udløbsår og kortets kontrolcifre (3 cifre).
Det skyldige beløb vil være forudfyldt. Det er ikke muligt at betale dele af det skyldige beløb.
5. Klik på Udfør betaling Efter betaling vises besked om at betalingen er gennemført. Vi anbefaler at du udskriver denne side som kvittering ved at klikke på Udskriv.

Hvis betalingen ikke bliver gennemført vises en fejlmeddelelse. Forsøg evt. igen hvis du har indtastet noget forkert.