Biblioteksloven

Lov nr 340 af 17. maj 2000

Lov om Biblioteksvirksomhed - Lov nr 340 af 17/05/2000.

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed - Bekendtgørelse nr 103 af 31/01/2013

I loven slås det fast at adgangen til bibliotekets materialer og internet skal være gratis.
Bibliotekets såkaldte materialebegreb er blevet udvidet med den seneste lov. Det betyder at landets folkebiblioteker skal stille musik, multimedier (cd-rom, playstation) og internetadgang til rådighed.
Bogen lever i bedste velgående og skal fortsat være på biblioteket som en væsentlig kilde til viden og oplevelse.

NB: - Biblioteksloven definerer ikke video og dvd som et obligatorisk materiale, men udtaler at bibliotekerne bør stille videoer og dvd'er til rådighed.