Takster

Bødetakster

Bøder

Vis andre lånere det hensyn at aflevere lånt materiale til tiden, seneste afleveringsdato finder du på din udlånskvittering eller biblioteks hjemmeside.

Hvis lånt materiale afleveres for sent, skal der betales bøde.
Bøden betales online på Betal din kommune.

Bødetakster
For sent afleveret - voksne 15 kr.

8-21 dage efter lånetidens udløb:
Voksne 50 kr.

22-35 dage efter lånetidens udløb:
Voksne 100 kr.

Børnelånere får ikke bøder.

Erstatninger

Hvis materialet ikke er afleveret senest 5 uger efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og der fremsendes der for:
Voksne: Erstatningskrav for materialet og derudover et gebyr for overskredet lånetid på 220 kr.
Børn:   Erstatningskrav

Bøder, gebyrer og omkostninger kan inddrives ved lønindeholdelse, modregning i overskydende skat m.m. samt ved udpantning.

Hvis du beskadiger eller mister lånte materialer, skal du erstatte dem efter bibliotekets takster. Disse takster kan for visse typer materialer være betydeligt højere end butiksprisen.

Erstatningslånerkort til børn 20 kr.