Takster

Bødetakster og betaling for leje af lokaler.

Vis andre lånere det hensyn at aflevere lånt materiale til tiden, seneste afleveringsdato finder du på din udlånskvittering.

Hvis lånt materiale afleveres for sent, skal der betales bøde.
Bøden betales på biblioteket. Du kan betale med Dankort, MasterCard eller VisaElectron på Ikast Bibliotek eller på Brande Bibliotek, ligesom du kan betale dit mellemværende med VISA- eller Dankort Ikast-Brande Bibliotek over nettet.

Bødetakster
For sent afleveret - voksne 15 kr.
Børn 0 kr.

8-21 dage efter lånetidens udløb:
Voksne 50 kr.
Børn 0 kr.

22-35 dage efter lånetidens udløb:
Voksne 100 kr.
Børn  0 kr.

Hvis materialet ikke er afleveret senest 5 uger efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og der fremsendes:
Voksne: Erstatningskrav for materialet og derudover et gebyr for overskredet lånetid på 220 kr.
Børn:   Erstatningskrav

Bliver materialet stadig ikke afleveret, overdrager Biblioteket sagen til kommunens inkassoafdeling, hvilket vil medføre yderligere omkostninger. Bøder, gebyrer og omkostninger kan inddrives ved lønindeholdelse, modregning i overskydende skat m.m. samt ved udpantning.

Erstatningslånerkort til børn 20 kr.