Biblioteksintroduktioner - for folkeskoleelever

Biblioteksintroduktioner - for folkeskoleelever

Biblioteksintroduktioner - folkeskoleelever

 • Folkebiblioteket tilbyder 1 gang årligt særlige biblioteksintroduktioner for skoleelever - til
  • 4. klasse  (tilbydes i maj måned, således at folkebibliotekets muligheder præsenteres for skoleeleverne umiddelbart før skolesommerferien, hvor skolebibliotekerne er lukkede).
  • 7. klasse (tilbydes i efteråret, som supplement til skoleelevernes informationsindsamling til projektopgaver).
  • 10. klasse  (tilbydes i foråret - i forbindelse med skoleelevernes projektarbejde).
   
 • Målsætning
  Overordnet set er folkebibliotekets målsætning at give skoleeleverne i  4. klasse, 7. klasse og 10. klasse en præsentation af folkebibliotekets tilbud, som supplement til skolebibliotekets tilbud. Således at der opnås flere aktive, selvstændige brugere, der udnytter det samlede biblioteksvæsens ressourcer.
   
 • Hensigten med elevernes besøg på folkebiblioteket er desuden at understøtte og stimulere deres læselyst ved at præsentere dem for et udvalg af fritidslitteratur/-materialer - samt videreformidle de muligheder, der eksisterer for at indsamle materialer på folkebiblioteket til brug for konkrete skoleopgaver - som et supplement til mulighederne på skolebiblioteket.
   
 • Biblioteksorienteringen tager udgangspunkt i bibliotekets materialer og opstilling. Desuden introduceres eleverne for diverse muligheder ang.  fritidslæsning, opgaveskrivning, søgemuligheder, bibliotekets database samt øvrige  databaser.
   
 •  Folkebibliotekets mål er at kombinere viden og oplevelser, så eleverne selv lærer at bruge bibliotekets hjælpemidler og får et indtryk af biblioteket som
  et aktivt og engagerende sted med masser af muligheder.
   
 • Biblioteksorienteringen bidrager til en synliggørelse af bibliotekets tilbud samt giver en god generel kontakt til alle eleverne.
   
 • Generel aktivitetsplan for alle skoleklasserne
   
 • Forberedelse:
   • Invitationer udsendes til klasselærerne - med angivelse af konkrete tidspunkter, hvor lærerne kan "plotte" sig ind.
   • Skoleledelsen og skolebibliotekskoordinatorerne/skolebibliotekarerne modtager orienteringsbrev om de udsendte invitationer 
      orienteringen formidles via skolebibliotekskonsulenten til skolebibliotekskoordinatorerne.
      Skolelederne orienteres direkte via mail.

 • Ved manglende reaktion "rykkes" pågældende lærere under henvisning til nærværende samarbejdsaftale mellem skole- og folkebibliotek
 • Der udsendes indmeldelseskort til klasselærerne, der videreformidler til elevernes forældre - med henblik på at give tilladelse til elevens indmeldelse