Der står velkommen på mange forskellige sprog

Ordbøger & sprog

Adgang
Fri adgang
Her har vi samlet en indgang til sprogkurser, ordbøger, sprog.

50 languages
Duolingo
Det danske sprog- og litteraturselskab
Ordnet.dk
Sproget.dk
 

50 languages:
Med 50languages har du mulighed for at lære mere end 50 forskellige sprog. Alt sammen via dit modersmål.
Der er online kurser, spil, sprogtests mm.

Duolingo:
Duolingo er en hjemmeside og app, hvor du via leg har mulighed for at lære nye sprog.

Det danske sprog- og litteraturselskab:
Her er der fri online adgang til forskellige ordbøger over det danske sprog.
Det danske sprog- og litteraturselskab udgiver historiske kilder, ordbøger og litteratur.

Ordnet.dk
På ordnet.dk er der adgang Den Danske Ordbog. Her ligger også en ordbog over det danske sprog fra 1700-1950. 

Sproget.dk
Her finder du svar på spørgsmål om grammatik, stavning og sprog. Der er også quizzer tilgængelig på sitet.