Beretning for 2014 i Kulturelt Samråd Ikast-Brande Kommune

Efter repræsentantskabsmødet sidste år konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Arlette Larsen (Kunstpakhuset, Gavlmaleriforening Muren)        
Næstformand Carsten Dalgaard (Grænseforeningen/Danmarks-Samfundet/Ikast Biografforening)   
Kassere Niels Erik Boldreel (Højderyggens folkedanser)
Ingeborg Brandt (Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn)        
Ellen Orluff Marcussen (Drantum Forsamlingshus)                                       
Prik Rasmussen (Menighedsaftener)                                                       
Michael Lund Hansen (BrandeRocker)                                        
Suppleanter
Birthe Jensen (Bording Kirkeby Borgerforening)     
Birgit Østergaard (Foreningen Norden)        

Der er i år blevet afholdt 11 bestyrelsesmøder i Kulturelt Samråd Ikast-Brande og der har været ca. 60 ansøgningen til behandling i Samrådet. Vi bestræber os på, at behandle alle ansøgninger lige, uanset om de kommer i januar eller i december.

Det er meget de samme foreninger der søger, og vi ser meget få ansøgninger fra nye foreninger. Jeg vil igen gøre opmærksom på, at alle foreninger der afholder kulturelle aktiviteter kan søge om underskudsgaranti. Regler og skemaer ligger på vores hjemmeside under Ikast-Brande Bibliotek. Kultur og fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune har bevilget os 90. 000 kr. til uddeling i 2015, så vi har fortsat mulighed for, at støtte kulturlivet i Ikast-Brande Kommune.

Til de 35.000 kr. der var øremærket arrangementer i forbindelse med Brandes 100 års jubilæum som stationsby, fik vi ikke så mange ansøgning, men det var nogle flotte og gode arrangementer der blev søgt om penge til.

Ud over bestyrelsesmøderne har bestyrelsen i år været repræsenteret ved følgende arrangementer:
Klassisk Musik Festival 336: Carsten Dalgaard sad som repræsentant i arbejdsgruppen. KMF 336 blev afviklet i tiden 2. – 16.11.2014. Carsten var også vores repræsentant ved Kulturkonferencen i Nykøbing Falster i september måned.
Foreningsmarked 2014 i Strøgcentret blev afholdt lørdag den 7. september kl. 10-14. Ca. 30 foreninger deltog i foreningsmarkedet. Der var indtryk af en god stemning hele dagen. Kulturel Samråd påtænker igen i år at afholde foreningsmarked d. 5. september i Strøgcenteret.

Vi påtænker også at være repræsenteret ved Sensommer marked i Nørre Snede og ved Foreningsmarked i Remisen.

Efter sidste års repræsentantskabsmøde har der i år været 2 områder der har haft vores fokus. Økonomi og Facebook.
Hvordan kan vi få flest mulige penge ud til foreningerne? I år har intet været helligt og hver en krone er brugt med omtanke.
Facebook – skal vi på? – efter diskussion af formål, indhold, forpligtelser -  er svaret lige nu nej.

Jeg vil gerne takke foreningerne for jeres kulturelle arrangementer i 2014. Jeg håber, at alle bliver ved med at have den kreative tænkehat på og får stablet nogle gode aktiviteter på benene i år 2015.
Dette er min sidste beretning i Kulturel Samråd. Jeg vil sige tak for et godt og meget hyggeligt samarbejde i Bestyrelsen.
Sidst men ikke mindst tak til pressen og vore samarbejdspartnere.

/Arlette Larsen