Lokaler - reglement og takster

Reglement for benyttelse af Ikast-Brande Biblioteks lokaler og mødesale

1. Lokalerne skal først og fremmest benyttes til kulturelle formål (foredrag, møder og udstillinger) med offentlig adgang. Benyttelsen administreres af Ikast-Brande Bibliotek.
 Foreninger, institutioner og organisationer kan låne mødelokaler og mødesale, mod betaling af gebyr.
 Ikast-Brande kommune og andre kommunale institutioner kan benytte lokalerne gratis.

1a. Som hovedregel kan lokalerne ikke benyttes til arrangementer af privat eller kommercielt karakter. En fravigelse fra denne regel kan i særlige tilfælde bevilliges af bibliotekschefen og/eller Ikast-Brande Kommunes Kultur og Fritidsudvalg.
 1b. Ikast-Brande Bibliotek kan efter vurdering bede om dokumentation for, at evt. brugere er tilknyttet en vedtægtsfunderet kulturel forening, institution eller organisation.

2. Afhængig af lokalets størrelse betaler borgere over 18 år gebyr til dækning af udgiften til lys, varme og rengøring.
 Brug af lokalerne er gratis for unge under 18 år.

Ikast Bibliotek
Mødelokalet kan benyttes af op til 15 personer.
Cafeen kan benyttes af op til 30 personer.
Bibliotekssalen kan benyttes af op til 150 person.

Se priserne her.

Se alle gebyr for lån af kommunale lokaler og boldbaner nederst på siden

Ved benyttelse af lokalerne er der mulighed for kaffebrygning.
Der er endvidere mulighed for at låne projektor, diasfremviser, overheadprojektor og højskolesangbøger.
I Bibliotekssalen (Ikast) er der mulighed for at benytte et klaver.

Af hensyn til rengøring skal lokalerne efterlades i en bestemt opstilling
3.  Brugeren er forpligtet til selv at sørge for:
• opstilling og oprydning af stole og borde.
• opstilling og nedtagning af udstillinger.

Udstilling, medbragte sager og benyttelse af garderobe er på eget ansvar og er ikke dækket af Ikast-Brande Biblioteks forsikring.

4.  Brugerne er uden for bibliotekets åbningstid forpligtet til at sørge for, at indgangen er aflåst og at lokalerne er under opsyn. 
Lokalerne må ikke uden særlig tilladelse benyttes efter kl. 23.00. Overnatning er ikke tilladt.
Lokalerne skal afleveres i den stand, hvori de er overtaget. Borde skal aftørres og sættes på plads, ligeledes skal stolene sættes på plads.
Brugeren er ansvarlig for en hver forvoldt skade i låneperioden. I tilfælde af at lokalerne og/eller inventar er blevet beskadiget, vil brugeren efter bibliotekets skøn, kunne blive pålagt at betale for nødvendig reparation.
Efter bibliotekets skøn vil brugeren ligeledes kunne pålægges betaling for en evt. ekstra rengøring.

5. Det er ikke tilladt at ryge i Ikast-Brande Biblioteks lokaler.
Øl, vin og spiritus må ikke serveres i lokalerne, dog kan der i enkelte tilfælde søges om dispensation hos bibliotekschefen.
Ved salg af øl, vin og spiritus skal arrangøren desuden selv sørge for spiritusbevilling hos politiet.

6.  Nøgle til mødelokalerne kan afhentes indenfor bibliotekets åbningstid, ved henvendelse i ekspeditionen.
Nøglen bliver udleveret ved forevisning af sygesikringskort/sundhedskort
Låner bliver registreret i biblioteksdatabasen og nøglen bliver lånt på lånerkort.

Efter brug kan nøglen afleveres samme sted.
Udenfor bibliotekets åbningstid kan nøglen afleveres i bibliotekets postkasse.
Brugeren er erstatningspligtig ved bortkomne nøgler, samt omkodning af låse.
Information vedr. øvrige praktiske forhold kan indhentes i bibliotekets ekspedition.

7.  Overtrædelse af ovenstående regler kan betyde udelukkelse af mulighed for fremtidig benyttelse.

Reglementet er godkendt af Ikast-Brande Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg den  30.marts 2007.