Få teksten læst op

Adgang for alle.

Hent og installer den gratis fjernbetjening fra Digitaliseringsstyrelsen.
Så kan du få en vilkårlig tekst i f. eks. e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt.