Let, Lix og LUS

Hvad er det? Der er udviklet forskellige metoder til at finde ud af, om en tekst er let eller svær at læse. Her får du en guide til Let, Lix og LUS

Let-tal: (Læseegnethedstal)
På mange af vores lette bøger kan man også finde et let-tal. Let-tallet fortæller også noget om, hvor svær en tekst er. Let-tal er bedst anvendelig til de letteste bøger.

Lix: (Læsbarhedsindex)
Jo større lix-tallet er, desto sværere regnes teksten for at være. Et lavt lix-tal giver dog ingen garanti for, at teksten er letlæselig!

LUS: (Læseudviklingsskema)
Måske er jeres barn blevet luset på skolen, og I har fået at vide, at jeres barn ligger på et bestemt trin. Læseudviklingsskemaet  LUS er et redskab, som en del lærere benytter, og LUS-tallet fortæller noget om dit barns læsefærdighed.

I omregningstabelen kan du se, hvordan du finder et lix-tal eller et let-tal, der svarer til de enkelte trin i LUS. Det fremgår ikke i alle bøger, hvilket let- eller lixtal bogen har, men spørg gerne bibliotekaren om hjælp.

Tabel over lix, let og lus