Giv det videre

Alle danskere kan indtaste deres erindringer, lægge billeder eller film op og også se andres erindringer

Arkivernes kampagne "Giv det videre 2017" har lavet en fin hjemmeside, hvor alle danskere kan indtaste deres erindringer, lægge billeder eller film op - og se andres erindringer.

Gå til siden : Giv det videre

#givdetvidere