Den Danske Ordbog og ODS

Danske ordbøger

Ordnet.dk giver dig en samlet indgang til indholdet i
1. Den Danske Ordbog
Ordbogen dækker moderne dansk fra ca. 1950 og opdateres løbende.
Den Danske Ordbog er den mest omfattende ordbog over moderne dansk. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, betydninger, sprogbrug, grammatik, faste udtryk og orddannelse.

2. Ordbog over det danske Sprog 
Ordbogen dækker dansk i perioden 1700-1950 og er den største danske ordbog.

3. Korpus.dk
med en omfattende samling tekster inden for forskellige genrer.

Ordnet.dk vedligeholdes af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Der er fri adgang til ordnet.dk