KVINFO

Kvinfo=Køn, Viden, Information og Forskning

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.

Her kan du bl.a. læse om nordisk kvindelitteraturhistorie, om dansk kvindehistorie, f.eks. om kampen om kvinders valgret,
og her finder du temaer som f. eks.: Det moderne gennembrud.

Gå til KVINFOs hjemmeside