Artikelservices og bestillinger til Det Kgl. Bibliotek er pt. lukket

Artikelservices og bestillinger til Det Kgl. Bibliotek er pt. lukket.

Det Kgl. Bibliotek overgår til nyt bibliotekssystem. Det er en stor opgave, og de lukker derfor for Digital Artikelservice og Videnskabelige artikler i en længere periode.

Andre artikler, fx Infomedia, kan findes som sædvanligt.

Det betyder også, at Det Kgl. Biblioteks materialer skal tilpasses det nye system.

Derfor kan I, mens arbejdet er i gang:
    - ikke se materialer fra Det Kgl. Bibliotek i bibliotek.dk
    - ikke bestille materialer fra Det Kgl. Bibliotek i bibliotek.dk
    - ikke se Det Kgl. Biblioteks poster på huskelisten. Desværre kan posterne ikke gendannes, så huskelisten skal bygges op på ny, når det nye bibliotekssystem er klar

For mere information se bibliotek.dk