Eventyret i sproget: et samarbejde.

20.12.17
Den 11. januar var der aktivitetsdag for børn i dagtilbud i alderen fra 3-4 og 4-6 år. Se her hvordan det gik.

I december var Ikast-Brande Bibliotek fyldt med entusiastiske og iderige studerende. Det skyldes at biblioteket i år er indgået i et spændende samarbejde VIA University College - VIA Pædagoguddannelsen, Team Teatret og daginstitutionerne.

De studerende arbejdede på at skabe en aktivitetsdag for børn i dagtilbud i alderen fra 3-4 og 4-6 år, som skal løbe af stabelen d. 11. januar 2018. På dagen skal  børnehavebørn og pædagoger fra Ikast-Brande Kommune deltage i aktiviteterne,  der skal være med til at  fremme børns udvikling med særligt fokus på sprog, æstetik og trivsel.

Formålet er også, at den studerende får viden om og erfaring med samarbejde mellem kulturinstitutioner og pædagogisk praksis, således at de studerendes blik for potentialer i det tværprofessionelle samarbejde i forhold til det åbne dagtilbud fremmes.