Gebyr hvis du afleverer for sent

Vis andre lånere det hensyn at aflevere lånt materiale til tiden. Seneste afleveringsdato finder du på din udlånskvittering eller på din lånerstatus.

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Byrådet i Ikast-Brande Kommune. Du kan logge ind på hjemmesiden og under Gebyrer & Erstatninger se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr, pålagt grundet manglende betaling, fremgår ikke på hjemmesiden. Disse kan ses på betal din kommune.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under Lån, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket. På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.
 

Takster

1-7 dage efter lånetidens udløb: Voksne 15 kr.

8-21 dage efter lånetidens udløb: Voksne 50 kr.

22-35 dage efter lånetidens udløb: Voksne 100 kr.

Børnelånere får ikke bøder, men vi ser gerne at bøgerne afleveres til tiden alligevel.

Erstatninger

Hvis materialet ikke er afleveret senest 35 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og der fremsendes derfor et erstatningskrav. 

For voksne tillægges desuden et gebyr for overskredet lånetid på 220 kr.

Bøder, gebyrer og omkostninger kan inddrives ved lønindeholdelse, modregning i overskydende skat m.m. samt ved udpantning.

Hvis du beskadiger eller mister lånte materialer, skal du erstatte dem efter bibliotekets takster. Disse takster kan for visse typer materialer være betydeligt højere end butiksprisen, fordi biblioteket betaler for retten til at udlåne materialet.

Du bliver udelukket fra at låne materialer, hvis du har mellemværende på 220,00 kr. eller derover.