Skolekatalog

Ikast-Brande Bibliotek har udarbejdet et katalog fyldt med tilbud til skolerne.

Ikast-Brande Bibliotek glæder sig til at samarbejde med jer

Skolekatalogets tilbud har fokus på at:
• understøtte og stimulere elevernes læselyst.
• orientere om bibliotekets muligheder: fysisk og digitalt. Både til
undervisning og fritid.
• lære eleverne at forholde sig kritisk til informationsjunglen – både
fysisk og digitalt.
• understøtte skolernes læringsmål

Andre samarbejdstilbud: Kontakt os, når I har brug for:
• Materialer til opgaver, læsetræning/emneuger o. a. – Vi bestiller
det ønskede antal materialer – også gerne fra andre kommuners
biblioteker.
• Rum og plads til div. udstillinger af børnenes/elevernes arbejder/
produkter.
• Undervisning/studiebesøg på biblioteket: Her findes alle relevante
materialer, digitale ressourcer og faglig hjælp, – og tag bare
madpakken med
• Book en bibliotekar: Har eleverne brug for særlig hjælp til
opgaver/projekter sætter en bibliotekar ekstra tid af til hjælp –
Ring og aftal en tid
• Formidling/facilitering af div. aktiviteter for skolerne – f. eks
”Forskningens døgn”. Biblioteket booker en gratis forsker i
samarbejde med skolerne og sørger for alt det praktiske (bl.a.
reservering af bibliotekets sal, opsætning af IT-udstyr)

Kontakt
Koordinator for børnebiblioteket
Lisbeth Bjørn Hansen
Tlf: 99603428
Mail: lbhan@ikast-brande.dk

Børnebibliotekar
Kim Kaulbach
Tlf: 99605140
Mail: kikau@ikast-brande.dk