Servicedeklaration

Denne servicedeklaration har til formål at præsentere den service og det kvalitetsniveau, som brugerne kan forvente af Ikast-Brande Bibliotek.
Ikast-Brande Bibliotek deltager i det nationale samarbejde mellem biblioteker i Danmark.

Materialer

En bruger skal være registreret som låner på Ikast-Brande Bibliotek for at kunne bestille og låne bibliotekets materialer.

Bibliotekets lånere kan bestille og låne bøger, lydbøger og AV-materialer som findes i bibliotekets egen database, eller som fremfindes via bibliotek.dk, hvis materialet findes på et dansk bibliotek.

Ikast-Brande Bibliotek behandler bestillinger fra bibliotek.dk første hverdag efter modtagelsen.

Materialer som biblioteket ikke selv har, forsøges anskaffet fra andre biblioteker i Danmark, og i specielle tilfælde fra udlandet efter bibliotekets skøn.

Enkelte materialer kan være belagt med restriktioner. Det kan være, at de ikke kan hjemlånes, men kun er til brug på biblioteket, eller at der er begrænset lånetid. Ved bestillinger på helt nye materialer, skal der påregnes øget ventetid.  

I særlige tilfælde kan biblioteket forsøge at skaffe materialer, det selv har, fra andre biblioteker.

Når et bestilt materiale er klar til afhentning, sendes der besked elektronisk.

Der sendes endvidere besked, hvis materialet ikke kan skaffes, eller hvis en reservering er ved at udløbe.

Lånerne kan via egen ”lånerstatus” på bibliotekets hjemmeside holde sig orienteret om, hvordan status er på bestillingerne.

 

Avisartikler

Bibliotekets lånere har adgang til avisdatabasen Infomedia fra bibliotekets pc’er, og de kan læse og printe artikler herfra. Artikler i Infomedia kan ofte findes på bibliotek.dk, og de kan læses online herigennem. Infomedia dækker de største danske aviser fra ca. 1990 og til dags dato.

Hvis biblioteket modtager bestillinger på artikler, som findes i Infomedia, henviser vi til adgang via bibliotekets hjemmeside eller bibliotek.dk.

Artikler som ikke findes i Infomedia, kan bestilles via bibliotek.dk eller ved henvendelse til biblioteket.

Printede artikler fremsendes ikke med post men kan afhentes på biblioteket. Artikler i elektronisk form fremsendes pr. mail. 

 

Nye materialer

Bibliotekets lånere kan bestille nye materialer via bibliotekets hjemmeside. Er materialet endnu ikke indkøbt, kan vi reservere det til dig, så snart vi kan finde materialet i bibliotekssystemet.

 

Begrænsninger 

Lånerne kan højst forny lånte materialer 3 gange – dette gælder også ved lån fra biblioteker uden for Ikast-Brande Kommune. Materialer der er reserveret til en anden låner, kan ikke fornyes. Fornyelse af lån fra andre biblioteker sker altid med forbehold.

Ved uhensigtsmæssig brug af bibliotekets ressourcer kan retten til at låne materialer på biblioteket bortfalde. 

Der henvises i øvrigt til bibliotekets reglement. 

 

Erstatning af lånte materialer

Lånere er ansvarlige for de lånte materialer. Hvis det beskadiges, mistes eller ikke afleveres, skal de erstattes. Erstatningsprisen er normalt bibliotekets indkøbspris.


Vær opmærksom på, at bibliotekets indkøbspris på dvd’er, cd’er og andre elektroniske materialer er væsentligt højere end butikspriserne, fordi biblioteket betaler for retten til at udlåne materialet.

Biblioteket tilbagebetaler ikke erstatningen for betalt materiale ved returnering af dette. Har Ikast-Brande Bibliotek betalt erstatning for et materiale til et andet bibliotek, er låner erstatningspligtig selvom materialet afleveres.

Erstattede materialer er låners ejendom. Materialet skal dog afhentes på biblioteket indenfor 3 måneder, ellers bortskaffes materialet. 

Aflevering på anden lokation end udlånsbibliotek.

Ikast-Brande Bibliotek omfatter bibliotekerne i Ikast, Brande, Nørre Snede, Bording, Ejstrupholm og Engesvang. Der er altså tale om ét bibliotek under flere huse. Der kan således frit afleveres og lånes mellem alle biblioteker i kommunen.

Biblioteket videresender materiale udlånt på andre folkebiblioteker i Danmark. Modtaget materiale videresendes til det bibliotek, der ejer materialet. Forsendelsen sker på lånerens eget ansvar, der gives ikke kvittering og afleveringen registreres først, når det långivende bibliotek har modtaget materialet.