Sådan bruger du Ikast-Brande Bibliotek

Reglement for Ikast-Brande Bibliotek
Alle kan benytte biblioteket. Det er gratis.

For at kunne låne skal du være oprettet som låner. Sundhedskortet fungerer som lånerkort fra og med 15 år.
Børn under 15 år kan få et børnelånerkort. Vi skal se dit sundhedskort og en skriftlig tilladelse fra dine forældre eller værge, hvis du er under 18 år.
Sundhedskort/lånerkort er et personligt dokument, og kun kortets ejer må bruge det. Du skal medbringe og vise lånerkortet, hver gang du låner.

Du er ansvarlig for alt materiale, der er lånt på dit lånerkort. Hvis du mister dit lånerkort, skal du straks give biblioteket besked. Biblioteket spærrer kortet for at forebygge misbrug. Indtil du har meldt kortet savnet på biblioteket, hæfter du for alle lån der foretages på kortet.

Du kan betjene dig selv ved selvbetjeningsautomaterne og på bibliotekets hjemmeside. Hertil kræves en pinkode, som du valgte, da du blev oprettet.

Standard lånetid er 30 dage. For enkelte materialer og lånergrupper kan biblioteket fastsætte en anden udlånsperiode. Det vil altid fremgå af materialet, hvis lånetiden er en anden end 30 dage. 
Udlånt materiale kan reserveres.
Lån kan fornyes op til 3 gange den oprindelige lånetid, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere.

Ved udlån tilbyder biblioteket en kvittering.
Ved aflevering af materialer på selvbetjeningsautomaterne eller hos personalet tilbydes også en kvittering. Kvitteringen er dit bevis på, at du har afleveret materialet. Ved tvivlsspørgsmål kan biblioteket bede om at se din afleveringskvittering.
Aflevering andre steder end selvbetjeningsautomaterne eller hos personalet sker på lånerens eget ansvar.

Hvis du overskrider udlånstiden, skal du betale et gebyr efter takster fastsat af Ikast-Brande Kommune. Det er dit eget ansvar, at lånetiden overholdes. Biblioteket kan - som en service for brugerne - udsende påmindelser og hjemkaldelser pr. e-mail.
Påmindelser 3 dage før lånetidens udløb sendes på e-mail.
Besked om reservationer til afhentning sendes på sms og e-mail.

Hvis du beskadiger eller mister lånte materialer, skal du erstatte dem efter bibliotekets takster. Erstatningsprisen for visse typer materialer kan være betydeligt højere end butiksprisen, da biblioteket betaler for retten til at udlåne materialet.

Hvis du skylder biblioteket 220 kr. eller derover i gebyr, mister du automatisk retten til at låne materialer på biblioteket, indtil hele det skyldige beløb er betalt. Ved uhensigtsmæssig brug af bibliotekets ressourcer kan retten til at låne materialer på biblioteket bortfalde.

På biblioteket skal du vise hensyn til bibliotekets øvrige brugere og følge personalets henstillinger. Undladelse heraf kan medføre bortvisning. 

Se i øvrigt bibliotekets servicedeklaration.