Bibliotekernes SprogSpor

”Alle børn skal have sprog og læsning som en aktiv del af deres hverdag”

Bibliotekernes SprogSpor: et forsøgsprojekt

Med udgangspunkt i ovenstående mål deltager Ikast-Brande Bibliotek i et forsøgsprojekt i perioden fra d. 02.01-2018 - 31.12.2018: ”Bibliotekernes SprogSpor”

Centralbibliotekerne i Danmark har igangsat et nationalt indsatsområde med temaet: sprog & læsning. Formålet med ”Bibliotekernes Sprogspor” er at styrke og skabe opmærksomhed om bib-liotekernes læseindsats for 0–6 årige børn og herigennem at støtte tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder.

Ambitionen er på sigt at inddrage alle folkebiblioteker, udvikle koncepter og etablere partnerska-ber, så indsatsen udbredes nationalt. Ligeledes udarbejdes en hjemmeside for projektet, som skal involvere hjem, daginstitution og biblioteket i en samlet indsats for børns sprogudvikling.

Ikast-Brande Bibliotek samarbejder i forsøgsprojektet med 7 andre kommuners folkebiblioteker: Brønderslev, Aalborg, Odder, Rebild, Herning, Ringkøbing-Skjern og Holbæk.

Koncept for projekt: Bibliotekernes Sprogspor::

•    I samarbejde med en udvalgt dagpleje, vuggestue og børnehave afprøves sprogpakker sammen med 5-6 børn over en 6-ugers periode.

•    I sprogpakkerne indgår såvel bøger, div effekter som digitale redskaber som elementer i sprogindlæringen.

Bibliotekernes Sprogspor vil give børn gode muligheder for at forbedre deres sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser. En fælles litteraturoplevelse kan skabe gode ram-mer for fordybelse og etablering af fælles opmærksomhed.
En fælles læseoplevelse, som giver mulighed for en god samtale – både mellem barn og voksen og børnene imellem.
Den fælles litteraturoplevelse kan åbne for børns glæde ved sprog og læsning. At styrke børns glæde ved sprog og læsning er ganske afgørende, da sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fællesskaber og viden.

Det gør læsning til den mest afgørende færdighed i forhold til videre læring hos både børn, unge og voksne. Igennem samarbejdet med forældrene indtager daginstitutionerne og bibliotekerne så-ledes en vigtig rolle i børnenes læring og, demokratiske forståelse.

Kontaktperson: Lisbeth Bjørn Hansen: lbhan@ikast-brande.dk – tlf: 99603428

Læs mere om projektet her: