De Lokalhistoriske Arkiver i Ikast-Brande

Opgaven er bl.a. at indsamle, registrere, bevare og formidle lokalhistorisk materiale.

Arkiverne modtager gerne historier, fotos, film, negativer, dias, foreningsprotekoller, regnskaber, luftfoto, malerier og papirarkivalier mv. fra borgere, foreninger, institutioner og virksomheder.
De Lokalhistoriske Arkiver er en del af Ikast-Brande Bibliotek. Blåhøj er dog foreningsdrevet.