Arrangementer

Praktiske oplysninger om børne- og voksenarrangementer på biblioteket.

Tilmelding

Hent eller køb billetter via Ikast-Brande Biblioteks hjemmeside:ikast-brandebibliotek.dk/eller på dit lokale bibliotek.
Der er et gebyr på 4,75 kr. ved billetkøb online (tilgår administrationen af place2book billetsystemet) og på biblioteket. Der er ikke gebyr til de gratis arrangementer.

Afbud

I henhold til ’Lov om visse forbrugeraftaler’ er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan derfor ikke få refunderet din billet.
Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangement.

Børneteater

Ved børneteater beder teatergrupperne om at aldersgrænserne overholdes, for at tilskuerne får det bedst mulige udbytte af forestillingen.
I tilfælde af du har taget billetter til et børnearrangement og finder ud af at du er forhindret håber vi du vil informere biblioteket, så billetterne kan gå til andre. Der er nemlig ofte mange interesserede.

Ledsagerordningen

Få din ledsager gratis med til arrangementer for voksne.
Er du med i Ledsageordningen, kan din hjælper komme gratis med til Ikast-Brande Biblioteks arrangementer for voksne.
Der kræves ikke billet for ledsageren, men henvend dig til biblioteket for at reservere en gratis plads til din ledsager. Husk Ledsagerkortet, som skal vises på forlangende.

Læs mere om ledsagerordningen her (åbner i et nyt vindue)

Ildsjæle og samarbejdspartnere

Mange af bibliotekernes arrangementer er skabt i et samarbejde mellem lokale ildsjæle, foreninger og organisationer eller drives af frivillige kræfter. Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har en idé til en aktivitet eller er interesseret i et samarbejde, som vil være til gavn og glæde for andre i kommunen.

Følg os på Facebook eller se på ikast-brandebibliotek.dk