Værd at vide om arrangementer

Praktiske oplysninger.

Tilmelding
Hent eller  køb billetter via Ikast-Brande Biblioteks hjemmeside:ikast-brandebibliotek.dk/eller på dit lokale bibliotek.
Der er et gebyr på 4,75 kr. ved billetkøb online (tilgår administrationen af place2book billetsystemet) og på biblioteket. Der er ikke gebyr til de gratis arrangementer.

Afbud
I henhold til ’Lov om visse forbrugeraftaler’ er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan derfor ikke få refunderet din billet.
Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangement.

Børneteater
Ved børneteater beder teatergrupperne om at aldersgrænserne overholdes, for at tilskuerne får det bedst mulige udbytte af forestillingen.
I tilfælde af du har taget billetter til et børnearrangement og finder ud af at du er forhindret håber vi du vil informere biblioteket, så billetterne kan gå til andre. Der er nemlig ofte mange interesserede.

Ildsjæle og samarbejdspartnere
Mange af bibliotekernes arrangementer er skabt i et samarbejde mellem lokale ildsjæle, foreninger og organisationer eller drives af frivillige kræfter. Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har en idé til en aktivitet eller er interesseret i et samarbejde, som vil være til gavn og glæde for andre i kommunen.

Følg os på Facebook eller se på ikast-brandebibliotek.dk

Bliv låner
Det er nemt at blive oprettet som bibliotekslåner. Du kan oprette med NemId via hjemmesiden, ikast-brandebibliotek.dk/laanerkort eller du kan møde op på et af bibliotekerne i Ikast-Brande kommune
Børn og unge under 18 år kan få et lånerkort, når én forælder/værge har underskrevet en indmeldelsesblanket. Husk at tage sygesikringsbeviset med.