Frivillige

For tiden er der frivillige tilknyttet bibliotekerne i Bording, Ejstrupholm, Engesvang og Nørre Snede.

Aktivt medborgerskab - Se manual nederst på siden.
Manualen er et resultat af projektet Aktivt medborgerskab - Om udvikling og evaluering af samarbejdsmodeller med frivillige i Billund og Ikast-Brande kommuner.

Modellen
Rent praktisk er modellen den, at de frivillige i et tæt samarbejde med bibliotekets faste personale, står for instruktion i benyttelse af selvbetjeningsudstyr. Er der brug for "hardcore" hjælp fra en bibliotekar, vil de frivillige via nettet eller telefonen, kunne kontakte det faste bibliotekspersonale på enten Ikast eller Brande Bibliotek.

Den frivilliges opgaver
• Vejlede brugere i brug af selvbetjeningscomputer.
• I det omfang det er muligt, henvise brugerne til relevante steder på biblioteket.
• Vejlede til selvbetjening via www.ikast-brandebibliotek.dk (lånerstatus, fornyelse, bestilling, bødebetaling, reservering).
• Formidle telefonisk forbindelse til en biblioteksmedarbejder i ekspeditionen på Brande Bibliotek eller Ikast Bibliotek med henblik på, at lånere, der har behov, kan få lavet lånerkort eller PIN-kode.
• Ved titel- emne- eller andre typer forespørgsler, som de frivillige ikke kan eller skal besvare, henvises - via telefon eller internet - til assistance fra bibliotekerne i Ikast eller Brande.

Ulykkesforsikring
• I (arbejds-) tiden på biblioteket er den frivillige dækket af Ikast-Brande Kommunes forsikring.