Kultur- & Bibliotekspolitik

Borgerne er drivkraften for udviklingen i Ikast-Brande

Af Carsten Kissmeyer, borgmester (2017):
"Ikast-Brande Kommune har rødder i landbrug og tekstilindustri. Uldkræmmere og hedebønder kastede sig for mere end 200 år siden over den barske hede og støbte med en imponerende pionerånd fundamentet til det sprudlende område, vi bor i i dag.
I Ikast-Brande Kommune har vi tradition for iværksætteri, handlekraft og holdånd og er – på den baggrund – i en årrække blevet kåret som den bedste erhvervskommune af Dansk Industri.
Men hvad har det med kultur at gøre?
Meget – fordi forskningen viser, at et aktivt forenings-, kultur- og idrætsliv har stor betydning for bosætningen og sammenhængskraften i et område.
Kulturlivet kan medvirke til, at flere borgere flytter til og bliver aktive i Ikast-Brande Kommune.
Kulturlivets mange facetter bunder i kommunens særlige dna: Her opleve og udøver vi kultur – fordi vi vil.
Stoltheden over egne rødder og en fantastisk tradition for foreningsliv. Den livsvinkel er dét, børn af området får med i rygsækken videre ud i verden. Kulturen er med til at danne og udvikle os som mennesker.
En af de allervigtigste indsatser i kulturpolitikken er derfor, at Ikast-Brande Kommune er med til at skabe rammer og vilkår, så alle borgere får mulighed for at opleve og udøve – uanset hvor i kommunen, de bor – med egne drivkræfter og engagement."