Kulturfolder

Efterårets folder over kulturelle arrangementer i Ikast-Brande Kommune

Helle Mathiasen,
formand for kultur- og fritidsudvalget

Kulturen styrker samarbejdet – hvor du er!

Kulturelle aktiviteter sker ofte i samspil med andre mennesker. Kulturnatten er et glimrende eksempel på lokal kultur, hvor du er. Mange frivillige, aktive borgere giver mange timer til kulturen for at styrke samarbejdet – hvor du er!

Vi oplever, at kulturaktiviteter kan være med til at løse udfordringer på en række andre områder inden for bl.a. det sociale felt og sundhedsområdet. Senest har vi iværksat ’Kulturpas for børn og unge’ gennem daginstitutioner og skoler i samarbejde med de kulturaktører, der vil bidrage til fordybelse, koncentration, handlelyst og igangsætning af de forskellige kunstarter.

Det er vigtigt at få sagt, at kulturen er et gode i sig selv.
Kulturen skal ikke ’retfærdiggøres’ fordi den også har effekt på andre områder.

De fleste kulturtilbud i Ikast-Brande er ofte skabt og udviklet af frivillige i nært samarbejde med vores kulturinstitutioner. Vi skal fortsat samarbejde og samskabe – på tværs af kunstarter og kulturaktører, men også internt i kommunens afdelinger og på tværs af kommunens geografi.

Igen udgiver vi en halvårsfolder, der viser et udvalg af de kulturaktiviteter, der kan opleves i Ikast-Brande Kommune her i efteråret.
Kultur er – hvor du er!

Tags
Materialer