Nyheder og ændringer i bibliotekets IT-system

Af Anonym (ikke efterprøvet)
01.03.17
I forbindelse med overgang til vores nye bibliotekssystem er der nogle ting, der er anderledes.

NYT: Du kan først forny dine lån 10 dage før sidste afleveringsdato og højst to gange i alt.
Under "Min konto" kan du nu først forny dine lån 10 dage før de udløber, og højst to gange i løbet af udlånsperioden. Det gælder både almindelige lån og fjernlån. Fjernlån fornyes fortsat med forbehold fra det bibliotek, Ikast-Brande Bibliotek har lånt materialet fra.
Det er tydeligt markeret ved hvert lån om det kan fornyes eller ikke.
Er materialet reserveret af en anden bruger, kan du ikke forny.
Har materialet overskredet sidste afleveringsdato kan du heller ikke forny det.

NYT: Reserveringer
Når du søger på biblioteks hjemmeside, kan du ikke se hvor lang reserveringskø der er på en bestemt titel.
Systemet melder bare at ”der kan være reserveringer”. Hvis reserveringsknappen er gul viser det at alle eksemplarer er udlånt. Hvis du opretter en reservering, vil du få besked om, hvad nummer i køen du har.

NYT:  Reserveringer. Afhentningssted
Vær opmærksom på at dine reserveringer får det rigtige afhentningssted. Det nye system tager udgangspunkt i din TILHØRSfilial, når afhentningsstedet skal bestemmes. Lånere som ikke havde en tilhørsfilial i det gamle system, har automatisk fået tildelt en ud fra deres postnummer. Den svarer ikke nødvendigvis til det bibliotek, du faktisk benytter. Det kan f.eks. ramme dig der bor i Bording og bruger Ikast bibliotek, eller bor i Ejstrupholm og bruger Brande Bibliotek.
Du kan selv rette din tilhørsfilial here på hjemmesiden under ”Min konto”, i rubrikken ”afhentningssted for reserveringer”.  

NYT: Dine reserveringer slettes - men først efter et år. Du kan selv forlænge udløbsdatoen under "Min konto" - og du vil få en påmindelse inden reserveringen slettes.
Kan du ikke få lov til at reservere via vores hjemmeside, så er det måske fordi, du ikke har taget stilling til, hvor længe dine reserveringer skal gemmes i vores system. Det kan du gøre i din brugerprofil, når du er logget ind og har adgang til "Min konto".

NYT: Du behøver ikke meddele adresseændring til os.
Det nye bibliotekssystem opdaterer  automatisk din adresse, så du behøver ikke længere at give os besked, hvis du flytter. Til gengæld er det meget vigtigt at du ændrer din emailadresse, hvis du skifter den, så vi stadig kan sende dig meddelelser ad den vej.

NYT: Automatiske påmindelser
Du får nu automatisk en påmindelse med  mail 3 dage før du skal aflevere. Husk derfor at registrere din mailadresse i vores system.

NYT: Mailing-lister.
Plejer du at få mail med nyheder om børne- og voksenarrangementer eller generel biblioteksinformation? Disse mailing-lister var en funktion i det gamle bibliotekssystem og findes derfor ikke mere.
Du kan holde dig orienteret om hvad der sker på biblioteket her på vores hjemmeside.

NYT:  Ændret beregning af gebyrer ved for sen aflevering.
Hvis du afleverer for sent beregnes gebyret nu på en ny måde. Det kan i nogle tilfælde betyde at du vil blive afkrævet et større gebyr end du er vant til.
Situationen opstår hvis du har flere materialer, som oprindeligt var lånt på forskellige datoer, men som siden er fornyet, så de nu har fået samme afleveringsdato.
Hvis du afleverer for sent og afleverer dem samtidigt, blev det tidligere beregnet som eet gebyr. I det nye system beregnes der i stedet eet gebyr pr. OPRINDELIG udlånsdato.

NYT: Ved fjernlån kan du i nogle tilfælde ikke se titlen på de materialer, du har lånt.
Du kan opleve, at der står "Titlen er ikke tilgængelig" i din status under "Min konto". Der kan være forskellige årsager til, at titlen ikke kan vises korrekt. Det har dog ikke nogen betydning for dit lån, og du kan ved at sammenligne materialenummeret på hjemmesiden og på materialet se, hvilken titel det drejer sig om.
Kontakt os, hvis du er tvivl om noget.

NYT:  Oplysningerne om materialerne på din huskeliste er desværre i nogle tilfælde ikke flyttet med over i det nye system.
 

Der er sikkert mange andre ting, der ikke fungerer som det plejer(Vi har endnu ikke det fulde overblik.). Henvend dig til biblioteket hvis og når du støder på forhindringer. Tlf. 9960 5120.