Ikast Biblioteks historie

I 2006 havde både Ikast Bibliotek og Brande Bibliotek jubilæum. Brande Bibliotek 90 års jubilæum og Ikast Bibliotek 75 års jubilæum.

Kurt Frost, daværende assistent i Ikast Lokalhistorisk Arkiv sammenfattede i den anledning en liste fra Ikast Biblioteks ældste protokoller og scrapbøger:

Protokol

Den første begyndelse til Ikast Biblioteksforening blev gjort på Ikast Håndværker- og Borgerforenings generalforsamling den 5. februar 1930. Et udvalg blev nedsat.

1931

Stiftende generalforsamling den 12. januar 1931 for Ikast Biblioteksforening - med ca. 100 medlemmer. Vedtægterne står i protokollen side 6-9.

Bogkøb
Indkøb af bøger fra Gyldendals Forlags Mønsterbibliotek for ca. 1600,- kr. Beløbet skulle afdrages over 4 år med 400,- kr. pr. år.

Åbning
I lejede lokaler hos urmager Nygaard Thomsen, Strøget 35 indrettedes et bibliotek.
Åbningen skete tirsdag den 3. februar 1931 kl. 15.00.
Åbningstiden var tirsdag 15-17 og fredag 19-21 (annoncen i Ikast Avis: 18.30-20.30)
Protokollen nævner, at bøgerne var spredt ud over byen i løbet af få dage!
Bibliotekar Viceskoleinspektør Ditlev Andersen, der var én af initiativtagerne til Ikast Biblioteksforening, var fra begyndelsen også bibliotekar.

Bogkøb
Protokollen har på siderne 11-14 en fortegnelse over dem, der gav økonomisk bidrag til biblioteket. Herefter en beslutning om køb af Viborg Borgerforenings bogsamling på 2.200 bind (skøn- og faglitteratur) for 475,- kr. Og endelig en ganske udførlig beskrivelse af problemerne med at få bøgerne hentet fra Viborg til Ikast.

Nyt sted
Den 1. juni 1931 blev bibliotekets bogsamling flyttet til Strøget 11.
Bibliotekar
Samtidig blev Bernhard Larsen valgt til ny bibliotekar. Han var kasserer i Sygekassen og havde derfor eget lokale til rådighed. Hans løn var 25 kr. om måneden.

Bogkøb
I juni købte man for 100,- kr. en bogsamling på 44 bind af lærer Graves, Herning.

Nyt sted
Den 24. september blev biblioteket flyttet til Strøget 71, og dermed fik man større lokaler og direkte afgang fra gaden.
 Den 8. december afholdt Biblioteksforeningen sin første ordinære generalforsamling, hvor beretning fra det første år er gengivet i protokollen (side 18-19)

1932

Onsdag den 5. oktober havde biblioteket besøg af bibliotekskonsulent Jørgen Banke fra København og bibliotekar Frandsen, Holstebro. De indkøbte bøger fra Viborg blev stærkt kritiseret og kaldt en skamplet på den fine Gyldendals bogsamling. Bøgerne fik dog lov at blive på hylderne, men sagen var dermed ikke afsluttet.

Den 1. december var der besøg af bibliotekar Nielsen, Silkeborg vedr. bogsamlingen.
Den 2. december afholdt Biblioteksforeningen sin anden ordinære generalforsamling, som omtales i protokollen side 25-26.

1933

Den 11. juli kom bibliotekskonsulent Jørgen Banke og bibliotekar Nielsen på inspektion og forlangte bøgerne fra Viborg kasseret og udleveret. Bøgerne blev under protest sendt til Silkeborg, hvor de blev brændt - uden at man fik oplysning om det inden det skete.
Der blev efterfølgende sendt en klage til Bibliotekstilsynet over, at man i Silkeborg havde brændt 409 bøger af Ikast Biblioteks bogsamling.
Den 18. oktober 1933 holdt biblioteksforeningen den 3. ordinære generalforsamling; omtalt i protokollen side 30-31.

1934

Den 22. oktober bestyrelsesmøde og den 30. oktober generalforsamling. Protokollen side 34-35.

1935

Den nyopførte kommunale administrationsbygning, Kirkegade 6 tages i brug.
Ikast Sygekasse, og dermed Bernhard Larsen, får lokaler, hvor der i dag er politikontor. Den 18. oktober flyttes bogsamling til Sygekassens lokaler (se side 40).
Generalforsamling den 22. november 1935. (se protokollen side 42-43)
Det besluttes efterfølgende at købe ca. 40 børnebøger til etablering af et børne-bibliotek.

1936

I løbet af 1936 flyttes bibliotekets bogsamling til et lokale på 1. sal i kommunens administrationsbygning. Der forhandles med sognerådet om tilskud til eller betaling af inventar. Og selv om det ifølge protokollen ser ud til, at sognerådsformanden giver løfte om, at kommunen vil betale halvdelen af inventaret, så får man i den sidste ende afslag på ansøgningen.

1937-47

I de 13 år, biblioteket havde til huse i kommunens administrationsbygning ser det ud til ved stikprøvelæsning i protokollen, at der var fremgang i både mængden af bøger og af aktiviteter. I 1940 kom der eksempelvis filialer på Faurholt Skole og på Isenvad skole.

1948

Lørdag den 14. august blev bibliotekets bogsamling flyttet til "Bakkehuset", Strøget 47, og mandag den 16. august åbnede biblioteket i de nye lokaler.

1965

Ikast Biblioteksforening opløses. Biblioteket er nu en kommunal opgave.
Protokollen afsluttes hermed.

I 1970 blev Ikast kommune sammenlagt med Bording og Engesvang landkommuner. Af det gennemgåede materiale fremgår det ikke, om der i de to landkommuner var et bibliotek eller en bogsamling.
I 1971 er der i udklipsbog nr. 1 en kopi af Ikast Avis med åbningstiderne for Ikast bibliotek og filialerne i Isenvad, Engesvang og Bording.


Bibliotekets udklipsbøger

 "Vi har besluttet at føre en bog om Bibliotekets arrangementer og starter nu 1. oktober 1971" hedder det i indledningen til den første udklipsbog.
Det ser ud til at arrangementer for børn / unge - især børneteater - nu fylder meget. Den 10/10 1972 er den en avisartikel med overskriften: Biblioteket er andet end udlån af bøger!

1972 - den 31/5: Biblioteket får en Rank Xerox kopimaskine. Publikum kan nu får kopier for 1 kr.
           
1979 - H.F. 15/11: Lokalhistorisk Arkiv starter langsomt (artikel)
             M.A. 15/11: Lokalhistorisk Samling bør være på Biblioteket (artikel)

1980 - H.F. 2/7: Lokalhistorisk Samling placeres på Biblioteket (artikel)
            H.F. 14/10: Biblioteket flytter i nye bygninger til 1. juli (artikel)

1981 - M.A. 2/2: Biblioteket holder flyttedag i jubilæumsåret (artikel)
             H.F. 19/6: Flyttedage på biblioteket (artikel)
             H.F. 2/7: Ikast nye Bibliotek er nu taget i brug (artikel)
             I.A. 3/7: Det nye Ikast Bibliotek er nu åbnet for borgerne (artikel)
             H.F. 18/7: Lokalhistorisk Arkiv flyttet fra 10 til 60 kvm. i det nye bibliotek. (artikel)
29/9 omtale af forsøg med tele-data bl.a. på Ikast bibliotek.
31/10 omtale af indvielsen af de nye bibliotekslokaler
             I.A. 2/11: Mange viste interesse for nyt bibliotek (artikel)

1991 - H.F. 19/10: Ikast bibliotek får EDB i 1994-95 (artikel)
             M.A. 27/12: Ikast bibliotek med i nyt EDB samarbejde (artikel)

1992 - H.F. 7/2: Videorekord på Ikast bibliotek - børn vil have video og bånd…. (artikel)

1994 - H.F. 14/1: Biblioteket må lukke for at indføre ny EDB-teknologi  (artikel)
             I.A. 16/2: Biblioteket gør plads til EDB (artikel)

1995 - M.A. 3/3: Ikast bibliotek vendt 180 grader - åbner i morgen (artikel om ombygningen)

1996 - I.A. 29/3: Børnebiblioteket starter musikudlån (artikel)
             I.A. 2/9: Lån bøger pr. EDB - Ikast bibliotek starter nu udlån pr. EDB system (artikel)
             I.A. 18/10: Nu kan du låne CD-ROM på biblioteket

1997 - I.A. 19/1: Isenvad biblioteksfilial lukker (artikel)
             I.A. 9/7: Biblioteket nu på verdensnettet (artikel om internet-opkobling)

1999 - I.A. 22/2: Bestil og reserver bøger på biblioteket fra egen kontorstol -
                            Ny internet-service på biblioteket. (artikel)
             I.A. 13/8: Første lydavis på vej

2000 - I.A. 4/8: "Bogen kommer".

2001 - H.F og I.A. 16/5: Gør-det-selv på biblioteket - maskine til selvbetjening er opstillet.
             H.F. 24/11: Ikast bibliotek udvider igen maskinparken - udlånsmaskinen får nu selskab af en afleveringsmaskine. (artikler)

2003 - H.F. 31/5: Ikast bibliotek åbner Forbruger Info Punkt.

2004 - H.F. 14/4: Ikast bibliotek er ét af bibliotekerne i BiblioteksVagten

2005 - M.A. 22/2: Lektiehjælp på biblioteket.

Læs mere om Ikast Biblioteks historie her