Brugernævnets medlemmer

Ikast-Brande Biblioteks brugernævn 2018 - 2020

Udpegede repræsentanter

Skoleområdet Skolebibliotekskonsulent: Aksel Grønvall

Børneområdet Institutionsleder: Susanne Langager Nielsen

Udpeget af Ungdomsrådet: Vakant

Udpeget af Ældrerådet: Carsten Dalgaard

Udpeget af Handicaprådet: Lene Bjørn

Repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk: Yildiz Kibar

Udpeget af frivillige på Nørre-Snede Bibliotek: Eskild Due

Udpeget af bibliotekets medarbejdere: Bibliotekar: Kim Kaulbach


Borgervalgte repræsentanter

Formand: Lise Trabjerg Pedersen

Næstformand: Maibritt Ha Ji Kindberg

Stine H. Tarp

Birgit Hoffmann

Suppleanter:

Jeanette Olofsson

Peter Reinholt Nielsen

Marian Grønbæk

Emma Thorup
 

Sekretær:

Martin Lundsgaard-Leth