Underskudsgaranti

Retningslinjer for udbetaling af underskudsgaranti

Fra vedtægterne:

§ 1. Kulturelt Samråd i Ikast-Brande Kommune har til opgave at samordne og koordinere kulturelle aktiviteter samt stå for opgaver, som andre ikke magter eller ønsker at påtage sig. Kulturelt Samråd i Ikast-Brande Kommune skal støtte og supplere foreningslivet.

§ 2. Medlemmer af samrådet er foreninger, institutioner og grupper med løsere struktur, der  helt eller delvis har kulturelle aktiviteter som formål, eller formidler kulturelle aktiviteter.

§ 3. Kulturelt Samråd administrerer et beløb fastlagt af byrådet, og som fortrinsvis bruges til underskudsgarantier. Disse udbetales efter retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.