Underskudsgaranti

Retningslinjer for udbetaling af underskudsgaranti

Fra vedtægterne:

§ 1. Kulturelt Samråd i Ikast-Brande Kommune har til opgave at samordne og koordinere kulturelle aktiviteter samt stå for opgaver, som andre ikke magter eller ønsker at påtage sig. Kulturelt Samråd i Ikast-Brande Kommune skal støtte og supplere foreningslivet.

§ 2. Medlemmer af samrådet er foreninger, institutioner og grupper med løsere struktur, der  helt eller delvis har kulturelle aktiviteter som formål, eller formidler kulturelle aktiviteter.

§ 3. Kulturelt Samråd administrerer et beløb fastlagt af byrådet, og som fortrinsvis bruges til underskudsgarantier. Disse udbetales efter retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

Det er muligt at indsende ansøgning om Underskudsgaranti digitalt til Kulturelt Samråd.
Du bliver oprettet og sender ansøgning via linket her:
https://puljer-ikast-brande.emply.net/career/
På siden bliver du guidet igennem oprettelse og udfyldelse.